E-poe müügitingimused ostjale

Müügitingimused

Üldtingimused

 1. Käesolevad müügitingimused kehtivad oliivikas.ee klientide (edaspidi Klient) ja e-poe (edaspidi E-pood) omanikfirma Ketwise OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest (VÕS) ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe müügitingimustes kokkulepitust.
 3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist E-poe pangakontole.
 4. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
 5. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajat.
 6. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega kodulehel oliivikas.ee avaldatud kontaktandmete (email, telefon) kaudu. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Hinnad

 1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid kui seda pole teisiti märgitud.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse Vormistamine

 1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
 2. Olles täitnud ostukorvi meelepäraste kaupadega, vajutade ostukorvis nuppu „Maksma“.
 3. Kassas logige sisse enda olemasoleva kasutajaga või registreerige uus kasutaja. Kui te ei soovi hakata E-poe püsikliendiks, siis täitke lehel olevad tärniga märgitud tulbad.
 4. Valige endale sobilik saatmismeetod ning lisage vajadusel küsitud lisainfo. Kui olete valinud saatmismeetodiks Smartposti pakiautomaadi, siis tutvu lähima asukohaga Sinule siin.
 5. Valige endale sobilik maksmismeetod ning sooritage makse. Tellimus pannakse teele peale raha laekumist müüja pangakontole.
 6. Tellimused käsitletakse E-R ajavahemikul 10:00 – 17:00.

Kaupade Transport

 1. Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib E-pood tellimuse 1 tööpäeva jooksul (eeldusel, et makse on laekunud müüja pangakontole) ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikafirmale. Logistikafirmana kasutatakse Smartpost Eesti pakiautomaate (tutvu Sinule lähima asukohaga siin).
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest ja kliendi kauba kättesaamise aeg sõltub alates kauba logistikafirmale üleandmisest täielikult logistikafirmast.

Kaupade Tagastamine

 1. E-poest ostetud kaupadele kehtib tarbijale 14-päevane tagastusõigus, mis ei laiene juriidilisele isikule ega firmale.
 2. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid).
 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient esitama taganemise avalduse Müüja E-poe aadressil [email protected] pealkirjaga ”Kauba pretensioon” mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist tšeki ja toote tagastamisel e-mailis etteantud aadressile. Müüja ei tasu kauba tagastamiseks kuluva pakiautomaadi transpordi eest.
 4. Lepingust taganemisel tuleb Kliendil asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 5. Müüja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemise teate saamist, tagastama Kliendile tagastatud kauba eest tasutud summa, eeldusel, et Klient on sama tähtaja jooksul tagastanud kauba Müüjale.
 6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
 7. Klient on kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud.
 8. 14-päevane tagastusõigus ei kehti toodetele, mis on valmistatud Kliendi isiklikke vajadusi arvestades.
 9. 14-päevane tagastusõigus ei kehti suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud.

Vääramatu Jõud

 1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.
 2. E-pood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

Pretensioonide Esitamise Kord

 1. E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kolme kuu jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
 2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kolme kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
 3. Kauba puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada Kauba kasutamine.
 4. Puudusega kauba asendamise või muu kompenseerimise lepivad Müüja ja Klient omavahel kokku.
 5. Asendamisega seotud kulud katab Müüja (va kauba tagastamise logistiline kulu, mis on täielikult kliendi kanda).
 6. E-pood ei vastuta Kliendi süül Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pealkirjaga ”Kauba pretensioon” e-maili e-postiaadressile [email protected], kus on märgitud Kliendi nimi, kontaktandmed, arve number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 8. Pretensioon Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kolme kuu jooksul alates Kauba ostmisest.
 9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast pretensiooni kättesaamist.
 10. Kliendil on õigus nõuda E-poe ostuhinna alandamist, Müügilepingu lõpetamist või Kauba eest raha tagasi nõuda, kui E-poel ei ole võimalik Kaupa parandada, Kaupa asendada, Kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Kauba puuduse kõrvaldamine ei toimu mõistliku aja jooksul või kui Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Isikuandmete Kaitse

 1. E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest: kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid; klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele; kullerifirmadele edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed.

Autorikaitse

 1. Kõik intellektuaalne vara E-poe veebilehel ja Facebook fännilehel on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
 2. Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Materjalide kasutamisele kehtib hinnakiri, millega saab tutvuda saates meil aadressile [email protected] .